Förtroendevalda i Bollebygds kommun

Kommunfullmäktige (1 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I Bollebygd består kommunfullmäktige av 31 ledamöter och 22 ersättare, och nio olika politiska partier är representerade.

Namn
Kommunfullmäktige