Förtroendevalda i Bollebygds kommun

Nämnder (6 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Bildnings- och omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
Krisledningsnämnd