Förtroendevalda i Bollebygds kommun

Nämnder (7 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Jävsnämnden
Valnämnden
Krisledningsnämnd
Utbildningsnämnden
Socialnämnden